ברוכים הבאים ל- Cake Factory!
אנא קראו בעיון את תנאי השימוש וכן את הצהרת הפרטיות.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך פונים לנשים וגברים כאחד.
במידה והינך מתחת לגיל 18 - אנא קרא תנאים אלו בקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס).

במידה ואינכם מסכימים לתנאי האתר או להצהרת הפרטיות – במלואם או בחלקם – אינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה.

אלה הם התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש שלך באתר CakeFactory.co.il:

ברוכים הבאים אל CakeFactory.co.il (להלן "Cake Factory" או "האתר"), אנו מודים לך על שבחרת באתר שלנו. הסכם תנאי שימוש זה (להלן "התנאים") קובע את התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש שלך באתר ואת הגישה והשימוש שלך במידע, בתכנים ובשירותים המוצעים באתר (אשר מהווים ביחד את "השירותים" ).

יתר על כן, הפרטיות שלך חשובה לנו. הודעת הפרטיות שלנו זמינה בדף הבית שלנו ובכל נקודה שבה ניתן לבקש מידע המאפשר זיהוי אישי. Cake Factory מחויבים להגן על הפרטיות של המשתמשים שלה. מדיניות הפרטיות מסבירה את המידע שאנו אוספים, כיצד אנו מאחסנים אותו וכיצד אנו משתמשים בו. אנו מקפידים מאוד לשמור על המידע האישי שלך.

על ידי גישה, שימוש או ביצוע של כל עסקה באתר שלנו או בכל אחד מהשירותים שלנו, אתה מצהיר שקראת את הודעת הפרטיות שלנו וכי אתה מבין, מסכים ומסכים לתוכן הכלול בהודעת הפרטיות, כגון, אך לא מוגבל לשיטות איסוף מידע ושימוש בו.

על אף האמור לעיל, הנכם מסכימים ומסכים לציית לתנאים אלו ומסכים לכל כללי ההפעלה ו / או המדיניות של "Cake Factory" והשירותים הניתנים על ידי "Cake Factory" באתר. כל הכללים והמדיניות האלה משולבים בתנאים אלה.

האתר משמש כמאגר של אופים ואופות אשר מציגים את מרכולתם (בחינם או בתשלום).

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מראה האתר, התכנים המופיעים בו, ההצעות וההטבות המיוחדות שפורסמו בו או כל שינוי אחר הכרחי, עם או ללא הודעה על פי שיקול דעתנו הבלעדי, וכן לעדכן או לשנות את התנאים האלה מעת לעת. באחריות הגולש / מבקר באתר לבדוק תנאים אלה מעת לעת עבור שינויים ועדכונים. השימוש שלך באתר וכל שירות הקשור אליו בעקבות השינויים שפורסמו והעדכונים ייראו כקבלת שינוי (ים) זה או עדכונים.

המוצרים המופיעים באתר

המוצרים המופיעים באתר, בין אם בגלריות האישיות של האופים ובין אם בדפי הקטגוריות הראשיים נמסרו ל- Cake Factory בידי האופים. על פי ההסכם עם האופים, תכנים אלו הם שלהם ויש להם את הרשות להציגם. במידה והינך מוצא עצמך נפגע על ידי תמונה או מלל אשר מופיעים באתר, הינך מתבקש לפנות בהקדם ל- Cake Factory על מנת שנוכל לטפל בבעיה.

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר וכפי שהוא מוצג באתר ובין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על הנהלת האתר, או מי מטעמה, אחריות כלשהי.

טעויות, אי דיוקים והשמטות

המידע באתר זה עשוי להכיל שגיאות דפוס או אי דיוקים, וייתכן שלא יהיה שלם או עדכני. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות ולשנות או לעדכן מידע בכל עת ללא הודעה מראש. כל התמונות באתר נועדו להמחשה. לידיעתך, שגיאות, אי-דיוקים או השמטות כאלה עשויים להתייחס לתיאור המוצר, לתמונת המוצר, לתמחור ולזמינות. אנו מתנצלים על אי הנוחות שנגרמת לך.

זכויות יוצרים וסימני מסחר

כל התכנים הכלולים באתר זה, כגון, אך לא רק, תמונות, טקסט, גרפיקה, לוגו וסמלים של לחצנים, הם המאפיינים של 'Cake Factory' או של ספקי התוכן שלה ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים. כל התוכן באתר שאינו רכוש של Cake Factory הוא באישור. ההסדר והאוסף של כל התוכן באתר זה הם רכושם הבלעדי של Cake Factory ואין להשתמש בו מבלי אישור מפורש בכתב (או בדוא"ל).

אין להשתמש בסימנים המסחריים של Cake Factory בקשר עם מוצרים או שירותים של צד שלישי או בכל אופן שמזלזל או פוגע ב Cake Factory.

פרסום ו/או מכירת מוצרים באתר

האתר מיועד לשיווק, הצגת ו/או מכירת מוצרים של מוכרים שונים.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לאשר ו/או לדחות עסקים, מוכרים, מפרסמים ו/או מוצרים מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

הנהלת האתר יכולה, אך אינה מחויבת לפרט את הסיבות בגינן החליטה שלא לרשום מפרסם, בית עסק או מוצר לאתר.

כמו כן, הנהלת האתר תהא רשאית לבטל את רישומו של עסק ו/או מפרסם שנרשם לאתר ו/או להסיר מוצר מהאתר מכל סיבה שהיא ומבלי לפרט ו/או להתריע.

כל התכנים המופיעים באתר, לרבות התכנים אשר נשלחו לאתר על ידי המפרסמים השונים, המידע באתר, מיקום התצוגה של אותם תכנים באתר, משך התצוגה, עיצובם ועוד, נתונים לשיקול דעת הנהלת האתר. כל זאת לרבות הזכות להסרת התכנים לחלוטין.

מסלולי הפרסום באתר

האתר מציע מסלולי פרסום שונים. מנוי באתר הינו מנוי חודשי מתחדש. הפסקת המנוי תתרחש 30 יום לאחר הודעה בכתב להנהלת האתר. לתשומת המפרסמים באתר, הודעה על הפסקת המנוי תגרור הפסקת החיוב 30 יום לאחר ההודעה אך הנהלת האתר שומרת את הזכות להמשיך ולהציג ולהשתמש בחומרים אשר נטענו לאתר.

בעת הפרסום באתר המפרסם מודע ומאשר את השימוש בחומרים שסיפק לאתר לרבות אך לא רק בפרסום ממומן, בערוצי הסושיאל כגון פייסבוק, פינטרסט, אינסטגרם, בכתבות בערוצי המדיה השונים ואף באתרים אחרים אשר ישמשו לקדם את ה- Cake Factory.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עלויות המסלולים, את תנאי המסלולים ואת מה שהם מקנים למפרסם לפי שיקול דעתה. בין השאר ניתן להתעדכן במסלולי הפרסום בעמוד ההצטרפות.

בנוסף ובהמשך לאמור מעלה, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבל ולסרב הרשמה למסלולי פרסום מסויימים למפרסמים מסויימים לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק לפי אופי המוצרים, סוג המוצרים, איכות המוצרים, איכות התמונות, איזורי שירות, מקום פנוי באתר ועוד. אין ההנהלה מחוייבת לתת הסבר ו/או פירוט לגבי סיבותיה לקבלת או דחיית מפרסמים ומוכרים למסלולים השונים.

שינויים ושינויים בהסכם זה

Cake Factory שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות תנאים והגבלות אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך לציית לתנאים וההגבלות בהתאם לשינויים. מסיבה זו, מומלץ לעיין בתנאים וההגבלות האלה בכל פעם שאתה משתמש באתר זה.

קישורים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים באינטרנט. איננו אחראים לתוכן של אתרים אלה או לכל נוהלי פרטיות אחרים באתרי האינטרנט. אתה צריך לקרוא את תנאי השימוש ואת הצהרות הפרטיות של כל אתר אינטרנט שכזה. התנאים שלנו ומדיניות הפרטיות שלנו חלים רק על תוכן הנצרך ב- CakeFactory.co.il בהתאם למדיניות הפרטיות שלו.

יתר על כן, האתר רשאי להשתמש ברשתות שותפים (Affiliate Sites or Networks). איננו אחראים לכל תוכן שמוצג באתרים אלו.

האתר אף עשוי לשמש כשותף עצמאי (Affiliate). איננו אחראים לכל תוכן אשר מוצג אצל אתרי השותפים.

הסכמה לקבלת דיוור

רישום לאתר ו/או פנייה לספקים באתר מהווה הסכמה לקבלת דיוור מהאתר לרבות חומר שיווקי / פרסומי בתדירות הנתונה לשיקול דעת של הנהלת האתר. המשתמשים רשאים בכל עת לפנות לאתר בבקשה להפסקת קבלת דיוור בכתובת [email protected]

לתשומת ליבך, פנייה לספקים המופיעים באתר מהווה הסכמה להעברת שם, טלפון וכתובת דוא"ל אשר סופקו על ידי הגולש לאותו הספק.

למען הסר ספק, Cake Factory אינם אחראים לתקשורת מול הספק ולהתנהלות הספק עם המידע שקיבל.